Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
sosialisasi dengkol menasrifkan wewara kebingungan leli ungkul meronce burai milik bersama

Salah eja:
tamasya bukan temasa
ayut bukan ayuk
tafakur bukan tepekur
syahda bukan sahda
katalog bukan katalogus