Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
menyerentakkan renti kuasi- kartu besar molos curu mandi darah mendilak membuayai mengisolasikan

Salah eja:
mojah bukan mozah
ramus bukan ramulus
sedekap bukan sedakap
firasat bukan wirasat
palem bukan palma