Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
menubruk udutan pemeranan miang kalam telaga hitam putih dermawan canai penghawaan berbilang

Salah eja:
sohun bukan soun
mungkir bukan ungkir
ananda bukan nanda
redah bukan redas
joran bukan juran