Holi

Nomina (n)

  1. tumbuhan dari genus Ilex, daun dan buahnya dipakai sebagai hiasan pada pesta Natal
KBBI III
ho·li n tumbuhan dr genus Ilex, daun dan buahnya dipakai sbg hiasan pd pesta Natal
hoi ~ hokah ~ hoki ~ hoki es ~ hol ~ Holi ~ holisme ~ holistis ~ holmium ~ holobentos ~ holoenzim