adekuat /adékuat/

Adjektiva (adj)

  1. memenuhi syarat; memadai; sama harkatnya
KBBI III
Sinonim
v: memadai
ade·ku·at /adékuat/ a memenuhi syarat; memadai; sama harkatnya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. rangsangan memadai; rangsangan adekuat adequate stimulus adekuat; memadai; rangsangan Kedokteran Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

adegan panas ~ adegan pengikat ~ adegan terbuka ~ adegan wajib ~ adeh ~ adekuat ~ adem ~ adem ayem ~ adempauze ~ adendum ~ adenoid