aib

Adjektiva (adj)

  1. malu: bagimu, itu adalah -- yang tiada terhapuskan lagi; janganlah merasa -- melakukan pekerjaan yang kasar

Nomina (n)

  1. cela; noda; salah; keliru: jika ada -- dan bebalnya, hendaklah dimaafkan
KBBI III
  • ebsoft: 1 shame, disgrace, scandal. 2 error, mistake.
  • gkamus: 1 shame, disgrace, scandal. 2 error, mistake.
aib 1 a malu : bagimu, itu adalah -- yg tiada terhapuskan lagi; janganlah merasa -- melakukan pekerjaan yg kasar; 2 n cela; noda; salah; keliru: jika ada -- dan bebalnya, hendaklah dimaafkan;

meng·a·ib·kan v 1 mempermalukan: olok-olok mereka itu dianggap ~ dirinya; 2 mencela; menodai (nama baik): janganlah suka ~ orang;

ke·a·ib·an n cela; noda; perasaan malu: kejadian itu merupakan suatu ~ bagi keluarganya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. aib 'uyub aib Agama Islam Pusba
2. cerai aib furqat al-uyub aib; cerai Agama Islam Pusba
3. khiar aib khiār al-aib aib; khiar Agama Islam Pusba
4. tadlis aib tadlīs al-'aib aib; tadlis Agama Islam Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

ahlusuluk ~ ahmak ~ aho ~ ahwal ~ ai ~ aib ~ aih ~ ain ~ air ~ air abu ~ air adas