alim

Adjektiva (adj)

  1. berilmu (terutama dalam hal agama Islam): ia seorang -- yang sangat disegani di kampung ini
  2. saleh: kelihatannya ia sangat -- dan tidak pernah meninggalkan salat

Nomina (n)

  1. pegawai urusan agama di Banten atau Madura
KBBI III
Sinonim
adj: bestari; bijak; imani; pandai; patuh; saleh; n: ahli; ahli agama; damar; muhsin; v: berilmu; berpengetahuan
Antonim
adj: bejat; usil
Turunan
n: kealiman
Gabungan kata
adj: alim ulama
  • ebsoft: 1 learned. 2 pious, religious, devout.
  • gkamus: 1 learned. 2 pious, religious, devout.
1alim a 1 berilmu (terutama dl hal agama Islam): ia seorang -- yg sangat disegani di kampung ini; 2 saleh: kelihatannya ia sangat -- dan tidak pernah meninggalkan salat;

-- ulama orang-orang pandai dl pengetahuan agama Islam;

ke·a·lim·an n 1 kepandaian (dl pengetahuan agama): ~ nyalah yg menyebabkan dia diangkat sbg khatib di masjid raya; 2 kesalehan: saya sangat terkesan oleh ~ orang itu

2alim n pegawai urusan agama di Banten atau Madura
alih wilayah ~ alih-alih ~ alihragam ~ alik ~ alikuot ~ alim ~ alim ulama ~ alimentasi ~ alimenter ~ alinea ~ alinea pengantar