amanah

Nomina (n)

  1. kerabat
  2. sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain: kemerdekaan Indonesia merupakan -- dari para pahlawan bangsa
  3. keamanan; ketenteraman: bahagia dan -- yang sukar dicari
  4. (Ar) bidang hukum; kekuatan

Adjektiva (adj)

  1. dapat dipercaya (boleh dipercaya); setia: temanku adalah orang --
KBBI III
  • ebsoft: /amanat/ 1 trusteeship, mandate. 2 intruction, mandate, commission. 3 (Mil.) order of the day. 4 speech, message.
  • gkamus: /amanat/ 1 trusteeship, mandate. 2 intruction, mandate, commission. 3 (Mil.) order of the day. 4 speech, message.
1ama·nah n kerabat

2ama·nah 1 n sesuatu yg dipercayakan (dititipkan) kpd orang lain: kemerdekaan Indonesia merupakan -- dr para pahlawan bangsa; 2 n keamanan; ketenteraman: bahagia dan -- yg sukar dicari; 3 a dapat dipercaya (boleh dipercaya); setia: temanku adalah orang --;

meng·a·ma·nah·kan v mempercayakan (kpd); menitipkan: saudagar itu ~ hartanya kpd saudaranya;

peng·a·ma·nah n orang yg mengamanahkan

3ama·nah Ar n bidang hukum; kekuatan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. amanah with commitment amanah Hukum DS
2. amanah sah legal trust amanah; sah Ekonomi Pusba
3. amanah tetap fixed trust amanah; tetap Ekonomi Pusba
4. amanah; terpercaya amanah amanah; terpercaya Agama Islam Pusba
5. badan perwalian; majelis wali amanah board of trustee amanah; badan; majelis; perwalian; wali Politik Pusba
6. dana amanah penanggulangan zat berbahaya hazardous Substance Response Trust Fund amanah; berbahaya; dana; penanggulangan; zat Ekonomi Pusba
7. dana amanah; dana perwalian trust fund amanah; dana; perwalian Ekonomi Pusba
8. jual beli amanah; bai' amanah buyū' al-amānat amanah; bai; beli; jual Agama Islam Pusba
9. lembaga reksadana; lembaga amanah investasi investment trust amanah; investasi; lembaga; reksadana Keuangan Pusba
10. pemangku amanah mandate holders amanah; pemangku *Umum* SM
11. penguasaan amanah yad amānat amanah; penguasaan Agama Islam Pusba
12. wadiah amanah wadi`ah yad al-amānah amanah; wadiah Agama Islam Pusba
13. wali amanah trustee amanah; wali *Umum* SM
14. wali amanah walī amānat amanah; wali Agama Islam Pusba

  • 1 - 14 dari 14 entri

amalan ~ amalgam ~ amalgamasi ~ amalgamator ~ aman ~ amanah ~ amanat ~ amandel ~ amandemen ~ amang ~ amanitin