ami

Adjektiva (adj)

  1. bersifat kebanyakan
  2. pasaran; tidak baku: bahasa Arab -- , bahasa Arab pasaran
  3. umi
KBBI III
Sinonim
n: pasaran; umi
1ami a 1 bersifat kebanyakan; 2 pasaran; tidak baku: bahasa Arab -- , bahasa Arab pasaran

2ami ? 2umi
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. paman (pihak bapak)/ami 'amm ami; bapak; paman; pihak Agama Islam Pusba
2. paman kandung; ami kandung 'amm syaqiq ami; kandung; paman Agama Islam Pusba

  • 1 - 2 dari 2 entri

amfibi ~ amfibol ~ amfibolisme ~ amfiteater ~ amfoterik ~ ami ~ amien ~ amigdalin ~ amikal ~ amil ~ amil zakat