ampean /ampéan/

Nomina (n)

  1. selir (untuk raja-raja): raja-raja zaman dahulu biasanya mempunyai banyak --
KBBI III Bahasa daerah Jawa
am·pe·an /ampéan/ Jw n selir (untuk raja-raja): raja-raja zaman dahulu biasanya mempunyai banyak --
ampaian ~ ampang ~ ampas ~ ampat ~ ampe ~ ampean ~ ampek ~ ampel ~ ampela ~ ampelam ~ ampelas