apriori

Adjektiva (adj)

  1. berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dsb) keadaan yang sebenarnya: kita tidak boleh bersikap --
KBBI III
Gabungan kata
n: sintesis apriori
ap·ri·o·ri a berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dsb) keadaan yg sebenarnya: kita tidak boleh bersikap --
apraksia ~ apresiasi ~ apresiatif ~ apresorium ~ April ~ apriori ~ aprit ~ aprit-apritan ~ apron ~ apsara ~ aptasi