arti

Nomina (n)

  1. maksud yang terkandung (dalam perkataan, kalimat); makna: apa -- isyarat itu?
  2. guna; faedah: apa -- nya bagi kamu menyakiti binatang itu
KBBI III
  • ebsoft: 1 meaning. 2 sense. 3 significance, importance.
  • gkamus: 1 meaning. 2 sense. 3 significance, importance.
ar·ti n 1 maksud yg terkandung (dl perkataan, kalimat); makna: apa -- isyarat itu?; 2 guna; faedah: apa -- nya bagi kamu menyakiti binatang itu;

ber·ar·ti v 1 mengandung maksud: jika ibu marah, itu tidak ~ beliau benci kepadamu; 2 berfaedah; berguna: mungkin pertolongan saya ini tak ~ bagi penderitaanmu yg begitu besar; 3 sama artinya dng; sama halnya dng: mengambil milik orang tanpa permisi ~ mencuri;

ke·ber·ar·ti·an n perihal mempunyai arti: tujuan hidupnya sbg seniman bukanlah harta, melainkan untuk meningkatkan ~ bagi dirinya dan bagi masyarakat;

meng·ar·ti·kan v 1 memberi arti; menafsirkan: mereka ~ isyarat itu sbg tanda menyerah; 2 menerangkan maksud sesuatu: ia ~ ?reformasi? sbg perubahan radikal;

ar·ti·an n arti; tafsiran; pengertian;

peng·ar·ti·an n proses, cara, perbuatan memberi arti;

se·ar·ti n sama artinya: carilah kata-kata yg ~
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. arti kognitif cognitive import arti; kognitif Filsafat Pusba
2. arti pengarang authorial meaning arti; pengarang Filsafat Pusba
3. mempunyai arti possess significanse arti; mempunyai Hukum DS
4. penggolongan arti seni classificatory sense of art arti; penggolongan; seni Filsafat Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

arteriografi ~ arteriola ~ arteriosklerosis ~ artesis ~ artetis ~ arti ~ artian ~ articok ~ artifak ~ artifisial ~ artik