astana

Nomina (n)

  1. istana
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: see ISTANA.
  • gkamus: see ISTANA.
as·ta·na ? istana
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. istana, astana sthana, Skr astana; istana Arkeologi Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

astadikpala ~ astaga ~ astagfirullah ~ astaka ~ astakona ~ astana ~ astasia ~ astatik ~ astatin ~ astenia ~ astenik