bendi /béndi/

Nomina (n)

  1. kereta beroda dua yang ditarik oleh kuda; dokar
KBBI III
  • ebsoft: two-wheeled carriage.
  • gkamus: two-wheeled carriage.
ben·di /béndi/ n kereta beroda dua yg ditarik oleh kuda; dokar

ber·ben·di v naik bendi;

mem·ben·di ark v berbendi
bendera setengah tiang ~ bendera sudut ~ benderang ~ benderung ~ bendesa ~ bendi ~ bendir ~ bendo ~ bendoro ~ bendu ~ benduan