berida

Adjektiva (adj)

  1. tua: selagi belum -- baiklah kita berbuat tanda
  2. (ki) banyak pengalaman; ulung: menteri --
KBBI III
be·ri·da a 1 tua: selagi belum -- baiklah kita berbuat tanda; 2 ki banyak pengalaman; ulung: menteri --
beribadah ~ beribadat ~ beribarat ~ beribu ~ beribu-ribu ~ berida ~ beridentitas ~ berideologi ~ berigi-rigi ~ berihat ~ berihram