boya

Nomina (n)

  1. bui di laut

Adjektiva (adj)

  1. cerai-berai
KBBI III Pelayaran
Sinonim
adj: cerai-berai
Turunan
v: memboya
1bo·ya n Lay bui di laut

2bo·ya a cerai-berai;

mem·bo·ya v mencerai-beraikan: anak itu - sapu lidi dr ikatannya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. boya tambat mooring buoy boya; tambat *Umum* Pusba
2. boya; rambu pelampung buoy boya; pelampung; rambu *Umum* Pusba
3. sistem boya; sistem rambu pelampung buoyage boya; pelampung; rambu; sistem *Umum* Pusba
4. tambatan boya tunggal Single Buoy Mooring (SBM) boya; tambatan; tunggal Ekonomi Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

botol infus ~ botor ~ botridium ~ botulisme ~ bowo ~ boya ~ boyak ~ boyas ~ boyo-boyo ~ boyong ~ boyongan