cadel /cadél/

Adjektiva (adj)

  1. kurang sempurna mengucapkan kata-kata sehingga bunyi [r] dilafalkan [l], (misal kata raja diucapkan laja); pelat; telor
KBBI III Bahasa daerah Sunda
  • ebsoft: see CEDAL.
  • gkamus: see CEDAL.
ca·del /cadél/ Sd a kurang sempurna mengucapkan kata-kata sehingga bunyi [r] dilafalkan [l], (msl kata raja diucapkan laja); pelat; telor
cadangan bank ~ cadangan pelunasan utang ~ cadar ~ cadar awan ~ cadas ~ cadel ~ cadik ~ cadir ~ cadok ~ caduk ~ cadung