cakap

Adjektiva (adj)

 1. sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat: -- engkau membunuh hulubalang itu?; patik tiada -- bercerai dengan dia
 2. pandai; mahir: anak itu belum -- mengerjakan hitungan perkalian
 3. mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu: ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak --
 4. bagus rupanya; cantik; rupawan: gadis itu modern lagi --
 5. bagus; elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dsb): alangkah -- nya baju itu
 6. patut; serasi: ia pantas dan -- benar memakai baju itu
 7. (Mk) tangkas; cekatan (tidak lamban): tampaknya ia -- bekerja

Nomina (n)

 1. bicara; omong: orang itu banyak --
KBBI III Klasik
 • ebsoft: 1. 1) able, capable. 2) adroid, clever, skillful. 3) good-looking. 2. words, statement.
 • gkamus: 1. 1) able, capable. 2) adroid, clever, skillful. 3) good-looking. 2. words, statement.
1ca·kap a 1 kl sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat: -- engkau membunuh hulubalang itu?; patik tiada -- bercerai dng dia; 2 pandai; mahir: anak itu belum -- mengerjakan hitungan perkalian; 3 mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu: ia diberhentikan dr jabatannya krn tidak --; 4 bagus rupanya; cantik; rupawan: gadis itu modern lagi --; 5 bagus; elok (potongan atau halus bahannya tt pakaian dsb): alangkah -- nya baju itu; 6 patut; serasi: ia pantas dan -- benar memakai baju itu; 7 Mk tangkas; cekatan (tidak lamban): tampaknya ia -- bekerja;

ber·ca·kap kl v mempunyai kemampuan atau keberanian melakukan sesuatu; berkuasa: seorang pun tiada ~ naik pohon nyiur itu; inilah prajurit yg ~ mencuri keris laksamana;

mem·per·ca·kap v menjadikan lebih cakap (mampu, mahir): kita harus berusaha ~ anak-anak agar dapat melahirkan isi hatinya dengan tepat;

mem·per·ca·kap·kan v mempercakap;

ke·ca·kap·an n 1 kemampuan; kesanggupan; 2 kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu

2ca·kap n bicara; omong: orang itu banyak --;

-- angin cakap yg tidak ada isinya atau tidak benar; omong kosong; -- besar bual; -- kosong cakap angin;

ber·ca·kap v 1 berbicara; berkata: kalau hanya ~ , semua orang juga dapat; 2 berbahasa; berbicara dng bahasa: mereka ~ Inggris;

~ rabung bercakap besar (sombong); membual;

ber·ca·kap-ca·kap v berbincang-bincang; berbicara; beromong-omong: ia sedang ~ dng temannya;

men·ca·kapi kl v mengajak berbicara; menegur;

ca·kap·an n 1 yg dipercakapkan; omongan: 2 Sas karya sastra atau bagiannya yg berbentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih, atau ada kalanya seorang tokoh berbicara kpd dirinya sendiri atau kpd pembaca dan pendengar; dialog;

~ tunggal Sas cakapan panjang yg diucapkan oleh seorang tokoh dl sebuah karya sastra, baik yg ditujukan kpd diri sendiri maupun kpd pendengar; monolog; ~ tunggal dramatik Sas sajak yg terdiri atas kata-kata yg diucapkan seorang tokoh tunggal pd saat kritis, yg mengungkapkan keadaan dirinya dan situasi yg dihadapinya;

per·ca·kap·an n 1 pembicaraan; perundingan; 2 perihal bercakap-cakap (dipertentangkan dng apa yg ditulis); 3 Ling satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih;

mem·per·ca·kap·kan v 1 membicarakan; memperkatakan; memperbincangkan: mereka sedang ~ sebab-sebab kebakaran di situ; 2 mengucapkan; menggunakan bahasa: ia mengerti bahasa Jawa, tetapi tidak dapat ~ nya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. cakap capacity cakap Hukum DS
2. cakap bertabaruk ahliyyah al-tabarru' bertabaruk; cakap Agama Islam Pusba
3. cakap galau gibberish cakap; galau Sastra Pusba
4. cakap menalak ahl li al-talq cakap; menalak Agama Islam Pusba
5. cakap mewakili ahliyyat al-taukil cakap; mewakili Agama Islam Pusba
6. cakap silang crosstalk cakap; silang Teknologi Informasi Pusba
7. kurang cakap ahliyyah al-nāqisah cakap; kurang Agama Islam Pusba
8. kurang cakap naqis al-ahliyyat cakap; kurang Agama Islam Pusba
9. tidak cakap incompetent cakap; tidak Hukum DS
10. tidak cakap 'adam al-ahliyat cakap; tidak Agama Islam Pusba
11. tidak cakap menulis illiterate cakap; menulis; tidak Hukum DS

 • 1 - 11 dari 11 entri

cak tanah ~ cakah ~ cakak ~ cakalang ~ cakalele ~ cakap ~ cakap angin ~ cakap besar ~ cakap kosong ~ cakapan ~ cakapan tunggal