cik

Nomina (n)

  1. encik: -- Amat
  2. kecik (berarti kecil, muda): mak --; pak --
  3. (Mk) tahi; cirit
  4. tiruan bunyi untuk mengusir anjing

Adjektiva (adj)

  1. (ark) rapi, bagus, dan menarik

Numeralia (num)

  1. jumlah besar bubuk morfin sebanyak 300 cekak
KBBI III
Sinonim
n: cirit; encik; tahi
Gabungan kata
n: mak cik
  • ebsoft: 1. get out ! shoo ! 2. see ENCIK. 3. see CI. 4. see TACI, CICIK 2.
  • gkamus: 1. get out ! shoo ! 2. see ENCIK. 3. see CI. 4. see TACI, CICIK 2.
1cik n 1 encik: -- Amat; 2 kecik (berarti kecil, muda): mak --; pak --

2cik Mk n tahi; cirit

3cik ark a rapi, bagus, dan menarik

4cik num jumlah besar bubuk morfin sebanyak 300 cekak

5cik n tiruan bunyi untuk mengusir anjing
ciduk ~ cidukan ~ cigak ~ cih ~ cihui ~ cik ~ cika ~ cikadas ~ cikal ~ cikal bakal ~ cikalang