kalkalah

Nomina (n)

  1. bunyi ucapan (kata); getaran suara
  2. bunyi-bunyi hambat bersuara pada posisi akhir kata yang dilambangkan oleh huruf ba, jim, dal, þa, dan qaf
KBBI III Bahasa Arab
kal·ka·lah Ar n 1 bunyi ucapan (kata); getaran suara; 2 bunyi-bunyi hambat bersuara pd posisi akhir kata yg dilambangkan oleh huruf ba, jim, dal, þa, dan qaf
kalis jais ~ kalis udara ~ kalistenik ~ kalium ~ kalk ~ kalkalah ~ kalkarim ~ kalkarium ~ kalkasar ~ kalkausar ~ kalkopirit