kuteri

Nomina (n)

  1. bilik tempat tidur dalam perahu (kapal)
KBBI III Arkais
ku·te·ri ark n bilik tempat tidur dl perahu (kapal)
kutang ~ kutat ~ kutat-kutet ~ kutbah ~ kuteks ~ kuteri ~ kuti ~ kuti-kuti ~ kutik ~ kutika ~ kutikan