lamina

Nomina (n)

  1. baju dari logam atau baju rantai (untuk berperang)
  2. lembaran tipis
KBBI III Arkais
Sinonim
n: zirah
1la·mi·na ark n baju dr logam atau baju rantai (untuk berperang)

2la·mi·na n lembaran tipis
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. korium lamina laminar corium korium; lamina Kedokteran Hewan Pusba
2. kribriform lamina cribriform lamina kribriform; lamina Kedokteran Pusba
3. lamina lamina lamina Pertanian Pusba
4. lamina laminae lamina Perhutanan Pusba
5. lamina lamina lamina Kedokteran Pusba
6. lamina basal basal lamina basal; lamina Biologi Pusba
7. lamina cincin annular lamina cincin; lamina Biologi Pusba
8. lamina dasar basement lamina dasar; lamina Biologi Pusba
9. lamina densa lamina densa densa; lamina Kedokteran Hewan Pusba
10. lamina densa lamina densa densa; lamina Kedokteran Pusba
11. lamina elastik eksternal external elastic lamina eksternal; elastik; lamina Kedokteran Pusba
12. lamina elastik internal internal elastic lamina elastik; internal; lamina Kedokteran Pusba
13. lamina fibrosa lamina fibrosa fibrosa; lamina Biologi Pusba
14. lamina gigi dental lamina gigi; lamina Biologi Pusba
15. lamina konka conchal plate (conchal lamina) konka; lamina Kedokteran Pusba
16. lamina kribosa lamina cribrosa kribosa; lamina Kedokteran Pusba
17. lamina labio-gingiva labio-gingival lamina gingiva; labio; lamina Kedokteran Hewan Pusba
18. lamina lusida lamina lucida lamina; lusida Kedokteran Pusba
19. lamina muskularis mukosa lamina muscularis mucosa lamina; mukosa; muskularis Biologi Pusba
20. lamina plan plane lamina lamina; plan Kedokteran Pusba

  • 1 - 20 dari 34 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

lambur ~ lamdukpai ~ lamela ~ lamender ~ lamin ~ lamina ~ laminah ~ laminasi ~ laminating ~ lampai ~ lampam