-anda

Bentuk terikat (bt)

  1. menyatakan hormat atau kekeluargaan: ayahanda; ibunda; pamanda
KBBI III
Sinonim
bt: -da; -nda
2-anda (-nda, -da) bentuk terikat menyatakan hormat atau kekeluargaan: ayahanda; ibunda; pamanda
-an ~ -anda ~ -asi ~ -da ~ -el- ~ -em- ~ -er-