-kan

Bentuk terikat (bt)

  1. menjadikan: jalankan; datangkan; hitamkan
  2. sungguh-sungguh: dengarkan; camkan
  3. untuk; kepada orang lain: sewakan; bacakan; jualkan
KBBI III

Catatan

sufiks pembentuk verba

Sinonim
adv: sungguh-sungguh; pre: untuk; v: menjadikan
5-kan sufiks pembentuk verba 1 menjadikan: jalankan; datangkan; hitamkan; 2 sungguh-sungguh: dengarkan; camkan; 3 untuk; kpd orang lain: sewakan; bacakan; jualkan
-is ~ -isasi ~ -isme ~ -itas ~ -kah ~ -kan ~ -lah ~ -man ~ -mu ~ -nda ~ -ni