-nda

Bentuk terikat (bt)

  1. -anda
KBBI III
Sinonim
bt: -anda
-nda lihat 2-anda
-kah ~ -kan ~ -lah ~ -man ~ -mu ~ -nda ~ -ni ~ -nya ~ -wan ~ -wati ~ -wi