H /ha/

Nomina (n)

  1. huruf ke-8 abjad Indonesia
KBBI III
  • ebsoft: h, the 8th letter of the alphabet.
  • gkamus: h, the 8th letter of the alphabet.
H, h /ha/ n huruf ke-8 abjad Indonesia
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. busana leher H H-line dress H; busana; leher *Umum* Pusba
2. faktor H H-factor H; faktor Kimia Pusba
3. gelombang hidrodinamik: gelombang-h h-wave: hydrodynamic wave gelombang; h; hidrodinamik Fisika Pusba
4. gelombang-H H-wave H; gelombang Fisika Pusba
5. graf H H-graft H; graf Kedokteran Pusba
6. horizon H H horizon H; horizon Pertanian Pusba
7. lihat: al-ikrāh an-naqis ikrāh gair al-mulji' 257; al; an; h; ikr; lihat; naqis Agama Islam Pusba
8. model parameter-h h-parameter model h; model; parameter Fisika Pusba
9. model parameter-h h-parameter model h; model; parameter Elektronika Pusba
10. penyakit hemoglobin H hemoglobin H disease H; hemoglobin; penyakit Kedokteran Pusba
11. permukaan-permukaan h-s-p h-s-p surfaces h; p; permukaan; s Fisika Pusba
12. pita H H band H; pita Biologi Pusba
13. pita H H band H; pita Kedokteran Pusba
14. pusat H H center H; pusat Fisika Pusba
15. sambungan T bidang-H junction, H-plane T H; T; bidang; sambungan Fisika Pusba
16. tampang jenis-h h-type section h; jenis; tampang Fisika Pusba
17. teorema-H H-theorem H; teorema Fisika Pusba
18. teorema-H Boltzmann Boltzmann H-theorem Boltzmann; H; teorema Fisika Pusba
19. tes-H; uji-H H-test H; tes; uji Pendidikan Pusba
20. titik-H h-point H; titik Kedokteran Pusba

  • 1 - 20 dari 21 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

gutuk ~ guyon ~ guyonan ~ guyub ~ guyur ~ H ~ ha ~ habenula ~ habib ~ habibi ~ habibullah