abjad

Nomina (n)

  1. kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu
  2. sistem aksara yang melambangkan bunyi bahasa yang dipakai untuk menuliskan bahasa
KBBI III
  • ebsoft: alphabet.
  • gkamus: alphabet.
ab·jad n 1 kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan yg lazim dl bahasa tertentu; 2 sistem aksara yg melambangkan bunyi bahasa yg dipakai untuk menuliskan bahasa;

-- fonemis sistem lambang yg mempertalikan satu lambang dng sejumlah bunyi bahasa yg berperan sbg satuan fungsional terkecil dl struktur bahasa; -- fonetis sistem lambang yg mempertalikan satu lambang dng satu bunyi bahasa yg dihasilkan alat ucap manusia;

ber·ab·jad v 1 menurut susunan abjad; 2 mempunyai abjad;

meng·ab·jad v mengabjadkan;

meng·ab·jad·kan v menyusun berdasarkan abjad;

peng·ab·jad·an n proses, cara, perbuatan mengabjad atau mengabjadkan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. abjad fonetik internasional international phonetic alphabet abjad; fonetik; internasional Linguistik Pusba
2. abjad; alfabet alphabet abjad; alfabet Linguistik Pusba
3. abjad; alfabet fonemik phonemic alphabet abjad; alfabet; fonemik Linguistik Pusba
4. abjad; alfabet fonetik phonetic alphabet abjad; alfabet; fonetik Linguistik Pusba
5. alfabet; abjad alphabet abjad; alfabet Matematika Pusba
6. disusun menurut abjad in alphabetical order abjad; disusun; menurut Hukum DS
7. paparan angka-abjad alpha-numeric display abjad; angka; paparan Penerbangan Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

abiotik ~ abis ~ abisal ~ abiseka ~ abiturien ~ abjad ~ abjad fonemis ~ abjad fonetis ~ abjadiah ~ ablasi ~ ablaut