adil

Adjektiva (adj)

  1. sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu --
  2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran
  3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang: para buruh mengemukakan tuntutan yang --
KBBI III
  • ebsoft: 1 just, fair, equitable. 2 legal.
  • gkamus: 1 just, fair, equitable. 2 legal.
adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu --; 2 berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang: para buruh mengemukakan tuntutan yg --;

meng·a·dili v memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yg benar (baik) dan mana yg salah (jahat): hakim ~ perkara pembunuhan;

ter·a·dil a paling (sangat) adil;

ter·a·dili v dapat diadili;

per·a·dil·an n segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: lembaga hukum bertugas memperbaiki ~;

peng·a·dil n orang yg mengadili; hakim: pemain terkenal itu pernah dikartumerahkan sang ~;

peng·a·dil·an n 1 dewan atau majelis yg mengadili perkara; mahkamah; 2 proses mengadili; 3 keputusan hakim: banyak yg tidak puas akan ~ hakim itu; 4 sidang hakim ketika mengadili perkara: di depan ~ terdakwa memungkiri perbuatannya; 5 rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: rumahnya terletak di depan kantor ~ negeri;

~ agama badan peradilan khusus untuk orang yg beragama Islam yg memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku; ~ militer badan peradilan khusus yg berkuasa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yg dilakukan oleh anggotaTNI; ~ negeri badan peradilan pd tingkat pertama yg berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dl daerah hukumnya; ~ tinggi badan yg berkuasa mengadili perkara banding yg berasal dr pengadilan negeri dl daerah hukumnya;

ke·a·dil·an n sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya; Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat;

~ sosial kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yg bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yg sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pd kemampuan aslinya;

ber·ke·a·dil·an v mempunyai keadilan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. adil justly adil Hukum DS
2. adil just adil Antropologi Pusba
3. adil 'adl adil Agama Islam Pusba
4. adil dan beradab kemanusiaan just and civilized humanity adil; beradab; dan; kemanusiaan Hukum DS
5. adil sebanding fair proportion adil; sebanding Hukum DS
6. adil terhadap bahan materialgerechtigkeit (Jerman) adil; bahan; terhadap Filsafat Pusba
7. dua saksi adil 'adlain adil; dua; saksi Agama Islam Pusba
8. gerakan ratu adil messianic move adil; gerakan; ratu Antropologi Pusba
9. kebijakan perdagangan adil fair trade policy adil; kebijakan; perdagangan Politik Pusba
10. mesianisme; konsep ratu adil messianism adil; konsep; mesianisme; ratu Politik Pusba
11. pasar yang adil teratur fair and orderly markets adil; pasar; teratur; yang Keuangan Pusba
12. perang adil just war adil; perang Politik Pusba
13. perdagangan adil fair trade adil; perdagangan *Umum* SM
14. perdagangan adil fair trade adil; perdagangan Keuangan Pusba
15. permainan adil fair game adil; permainan Matematika Pusba
16. perundangan praktik pengerjaan adil fair employment practice legislation adil; pengerjaan; perundangan; praktik Ekonomi Pusba
17. prinsip upah adil just wage principle adil; prinsip; upah Ekonomi Pusba
18. proses hukum yang adil due process of law adil; hukum; proses; yang Hukum SM
19. ratu adil messiah adil; ratu Politik Pusba
20. standar-kerja adil fair labor standards adil; kerja; standar Ekonomi Pusba

  • 1 - 20 dari 26 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

adikodrati ~ adiksi ~ adiksi seksual ~ adiktif ~ adikuasa ~ adil ~ adiluhung ~ adimarga ~ adinda ~ adipati ~ adipenghantar