ahli

Nomina (n)

  1. orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian)
  2. anggota; orang(-orang) yang termasuk dalam suatu golongan; keluarga atau kaum

Adjektiva (adj)

  1. mahir benar: dia seorang yang -- menjalankan mesin itu
KBBI III
  • ebsoft: 1.1) expert, specialist. 2) virtuoso. 3) skilled, highly competent, professional. 2. 1) members. 2 relatives.
  • gkamus: 1.1) expert, specialist. 2) virtuoso. 3) skilled, highly competent, professional. 2. 1) members. 2 relatives.
1ah·li 1 n orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian); 2 a mahir benar: dia seorang yg -- menjalankan mesin itu;

-- agama orang yg mendalami ilmu agama dan ketuhanan; ulama; alim; -- bahasa orang yg mahir dl pengetahuan bahasa; -- bedah dokter ahli dl hal membedah (operasi); -- bumi orang yg ahli dl pengetahuan tanah; -- filsafat orang yg memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; filsuf; -- fisika orang yg ahli dl bidang fisika; fisikawan; -- fitopatologi orang yg ahli dl bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan; -- gempa ahli seismologi; -- geofisika orang yg ahli dl menentukan ciri fisik bumi dg menggunakan metode fisika kuantitatif; -- geologi orang yg ahli dl menafsirkan struktur, asal mula, dan perkembangan bumi serta isinya; -- geologi minyak ahli geologi yg bekerja dl kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan gas bumi; -- hadis orang yg ahli dl seluk-beluk hadis; -- hukum orang yg mahir dl ilmu hukum; -- ibadah orang yg taat menjalankan kewajiban agama (Islam dsb); -- ilmu racun orang yg mahir dl pembuatan dan penawar racun; -- informasi petugas informasi yg memiliki keahlian tertentu dan mampu mengelola perpustakaan ilmiah, penekanan tugasnya lebih diutamakan pd keahlian dl pemberian jasa informasi dp pengetahuan tt suatu ilmu; -- matematika orang yg ahli dl bidang matematika; matematikawan; -- media seseorang yg memiliki pengetahuan yg luas dl media pendidikan; -- mesin kapal Lay perwira bagian mesin kapal niaga yg tugasnya menjalankan, merawat, dan memperbaiki semua mesin di kapal; -- mikologi orang yg ahli dl bidang cendawan; -- multimedia orang yg menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan); -- nujum 1 orang yg pandai meramalkan sesuatu dng melihat bintang; 2 orang yg pandai meramal nasib orang dng melihat tapak tangan dsb; -- obat orang yg ahli dl hal obat-obatan; -- patung orang yg ahli dl membuat patung; -- peneliti muda pangkat peneliti golongan IV/c, satu tingkat di bawah ahli peneliti madya, satu tingkat di atas peneliti madya, setaraf dng pembina utama muda dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti madya pangkat peneliti golongan IV/d, satu tingkat di bawah ahli peneliti utama, satu tingkat di atas ahli peneliti muda, setaraf dng pembina utama madya dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti utama pangkat peneliti yg tertinggi golongan IV/e, satu tingkat di atas ahli peneliti madya, setaraf dng pembina utama dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- pikir ahli filsafat; -- purbakala orang yg ahli dl bidang ilmu sejarah dan benda purbakala; -- seismologi orang yg ahli dl cabang ilmu yg menelaah getaran bumi, baik yg disebabkan oleh alam maupun buatan; ahli gempa; -- sejarah orang yg paham dl ilmu sejarah; -- sihir orang yg memiliki dan menguasai ilmu sihir; juru teluh; -- sufi ahli tasawuf; ahli suluk; -- suluk orang yg menganut dan melaksanakan tarekat tertentu untuk mendekatkan diri kpd Tuhan; -- tafsir orang yg ahli dl menerangkan maksud ayat-ayat Alquran; -- tarekat ahli suluk; -- tarikh ahli sejarah; -- tasawuf 1 orang yg mahir dl ilmu tasawuf; 2 orang yg menganut dan melaksanakan tasawuf; -- Taurat 1 Isl penganut ajaran kitab Taurat pd zaman Nabi Musa a.s.; 2 Kris pengajar dan penafsir Kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa (Taurat atau Pentateukh); -- tetas orang yg mempunyai keahlian dl bidang penetasan telur;

ber·ke·ah·li·an v memiliki keahlian; mempunyai kepandaian;

meng·ah·li·kan v mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yg ~ dirinya dl membatik;

ke·ah·li·an n kemahiran dl suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)

2ah·li n anggota; orang(-orang) yg termasuk dl suatu golongan; keluarga atau kaum;

-- bait sanak keluarga serumah; kerabat terdekat; -- famili sanak saudara; -- hadis orang yg berpegang pd hadis; pemegang hadis; -- kitab orang-orang yg berpegang pd ajaran kitab suci selain Alquran; -- kubur orang-orang yg telah meninggal; penghuni kubur; -- maksiat orang yg gemar melakukan perbuatan yg tercela, buruk, dsb; -- peserta pemegang saham; -- rumah keluarga seisi rumah; -- sufah orang yg turut hijrah bersama Nabi Muhammad saw. dr Mekah ke Medinah dng membawa harta seadanya, dl keadaan serba kurang; -- sunah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.; -- sunah waljamaah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan menerima ijmak ulama; -- waris orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (ahli) siar bebas free lance (broadcaster) ahli; bebas; siar Komunikasi Massa Pusba
2. ahli aerodinamika aerodynamicist aerodinamika; ahli Penerbangan Pusba
3. ahli agronomi agronomist agronomi; ahli Pertanian Pusba
4. ahli anatomi anatomist ahli; anatomi Kedokteran Pusba
5. ahli anestesiologi; anestesi anesthesiologist (role of inplastic surgey) ahli; anestesi; anestesiologi Kedokteran Pusba
6. ahli arkeologi archaeologist ahli; arkeologi Arkeologi Pusba
7. ahli audiens audience specialist ahli; audiens Pendidikan Pusba
8. ahli bidang studi subject matter expert ahli; bidang; studi Pendidikan Pusba
9. ahli efek suasana atmosphere effect speciallist ahli; efek; suasana Komunikasi Massa Pusba
10. ahli estetik aesthetician ahli; estetik Filsafat Pusba
11. ahli estetika objektif objective aesthetician ahli; estetika; objektif Filsafat Pusba
12. ahli fiqih fuqaha ahli; fiqih Politik Pusba
13. ahli fonemik phonemicist ahli; fonemik Linguistik Pusba
14. ahli fonetik; fonetisi phonetician ahli; fonetik; fonetisi Linguistik Pusba
15. ahli fonologi phonologist ahli; fonologi Linguistik Pusba
16. ahli gaya stylist ahli; gaya Sastra Pusba
17. ahli geoekonomi; geoekonomis geoeconomist ahli; geoekonomi; geoekonomis Politik Pusba
18. ahli geostrategi; geostrategis geostrategist ahli; geostrategi; geostrategis Politik Pusba
19. ahli gigi dietician ahli; gigi Kedokteran Pusba
20. ahli hal dan akad ahl al-hall wa al-'aqd ahli; akad; dan; hal Agama Islam Pusba

ah ~ Ahad ~ ahimsa ~ ahistoris ~ ahkam ~ ahli ~ ahli agama ~ ahli bahasa ~ ahli bait ~ ahli bedah ~ ahli bumi