aksara Sunda

Nomina (n)

  1. aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda, huruf bermula dengan ha berakhir dengan nga (bentuk dan kaidah penulisannya sama dengan aksara Jawa)
KBBI III

Kata Dasar

aksara

aksara Latin ~ aksara morfemis ~ aksara Pallawa ~ aksara pegon ~ aksara silabis ~ aksara Sunda ~ aksarawan ~ aksarawati ~ akseleran ~ akselerasi ~ akselerator