ambilingual

Nomina (n)

  1. orang atau masyarakat yang mempunyai kemampuan seimbang dalam menggunakan dua bahasa
KBBI III
am·bi·li·ngu·al n orang atau masyarakat yg mempunyai kemampuan seimbang dl menggunakan dua bahasa
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. dwibahasawan setara; ambilingual ambilingual ambilingual; dwibahasawan; setara Linguistik Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

ambil marah ~ ambil-mengambil ~ ambilan ~ ambilan doli ~ ambilan sudut ~ ambilingual ~ ambin ~ ambinan ~ ambing ~ ambisi ~ ambisius