antropolog

Nomina (n)

  1. ahli antropologi
KBBI III
  • ebsoft: anthropologist.
  • gkamus: anthropologist.
an·tro·po·log n ahli antropologi
antropobiologi ~ antropoda ~ antropofagi ~ antropogeografi ~ antropoid ~ antropolog ~ antropologi ~ antropologi budaya ~ antropologi hukum ~ antropometer ~ antropomorfisme