arahan

Nomina (n)

  1. petunjuk untuk melaksanakan sesuatu
  2. perintah resmi seorang pemimpin perusahaan kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi
KBBI III

Kata Dasar

arah

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. arahan lanjut advance directives arahan; lanjut Kedokteran Pusba
2. arahan pengompilator compiler directive arahan; pengompilator Teknologi Informasi Pusba
3. arahan perlindungan administratif administrative protective order administratif; arahan; perlindungan Ekonomi Pusba
4. arahan prabedah preoperative order arahan; prabedah Kedokteran Pusba
5. arahan rancangan design directive arahan; rancangan Pertanian Pusba
6. paparan arahan data udara air data command display arahan; data; paparan; udara Penerbangan Pusba
7. pencahayaan arahan ganda multidirectional lighting arahan; ganda; pencahayaan Fotografi Pusba
8. pendekatan arahan masalah; ancangan arahan masalah problem-orientated approach ancangan; arahan; masalah; pendekatan Kedokteran Pusba
9. pengajaran tanpa arahan nondirective teaching arahan; pengajaran; tanpa Pendidikan Pusba
10. penunjuk arahan; instruksi arahan instruction pointer arahan; instruksi; penunjuk Pendidikan Pusba
11. rana arahan program programme-directed shutter arahan; program; rana Fotografi Pusba
12. saran studi; arahan belajar study suggestion arahan; belajar; saran; studi Pendidikan Pusba

  • 1 - 12 dari 12 entri

aragonit ~ arah ~ arah ke ~ arah tujuan ~ arah-arah ~ arahan ~ arai ~ arak ~ arak obat ~ arak-arakan ~ arak-arakan obor