asal

Nomina (n)

  1. keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yang semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke -- nya
  2. dengan syarat; apabila: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres
  3. pokoknya; yang penting: biar lambat -- selamat

Adjektiva (adj)

  1. mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yang -- sudah tidak diketahui lagi
  2. (cak) sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan -- saja, ikutilah petunjuk yang ada
KBBI III
  • asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan: tabiat orang tidak akan berubah
  • usul menunjukkan asal: kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya
  • ebsoft: 1. 1) origin, source. 2) beginning, cause. 2. 1) provided that, as long as. 2) do s.t. for no good reason other than just to do it. 3) just be able to do the most important, basic thing and no more.
  • gkamus: 1. 1) origin, source. 2) beginning, cause. 2. 1) provided that, as long as. 2) do s.t. for no good reason other than just to do it. 3) just be able to do the most important, basic thing and no more.
1asal 1 n keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yg semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke -- nya; 2 a mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yg -- sudah tidak diketahui lagi;

-- ayam pulang ke lumbung, -- itik pulang ke pelimbahan, pb tabiat orang tidak akan berubah; usul menunjukkan -- , pb kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya;

-- mula mula-mula sekali; keadaan (sebab-sebab dsb) yg semula: -- mula pertikaian itu krn salah paham saja; -- usul 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dr ~ nya, dia masih keturunan Raja Mataram; 2 cerita (secara urut dr awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; 3 yg menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya;

ber·a·sal v 1 bermula: peperangan itu ~ dr sengketa perbatasan; 2 bersumber: berita itu dapat dipercayai krn ~ dr pihak resmi; 3 bertempat asal (dibuat, dilahirkan, dsb): barang-barang yg ~ dr Jepang terdapat di mana-mana; dia ~ dr Jawa Timur; 4 keturunan: dia ~ dr orang baik-baik;

meng·a·sal·kan v memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula

2asal p 1 dng syarat; apabila: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres; 2 pokoknya; yg penting: biar lambat -- selamat;

asal·kan p dng syarat

3asal a cak sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan -- saja, ikutilah petunjuk yg ada;

asal-asal·an a sebarang; seenaknya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. 1. asal; 2. titik asal origin 1; 2; asal; titik Matematika Pusba
2. titik asal koordinat origin of coordinate asal; koordinat; titik Matematika Pusba
3. titik asal sebarang arbitrary origin asal; sebarang; titik Matematika Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

asah asih asuh ~ asah terampil ~ asahan ~ asai ~ asak ~ asal ~ asal mula ~ asal usul ~ asal-asalan ~ asali ~ asalkan