asal

Nomina (n)

  1. keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yang semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke -- nya
  2. dengan syarat; apabila: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres
  3. pokoknya; yang penting: biar lambat -- selamat

Adjektiva (adj)

  1. mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yang -- sudah tidak diketahui lagi
  2. (cak) sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan -- saja, ikutilah petunjuk yang ada
KBBI III
  • asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan: tabiat orang tidak akan berubah
  • usul menunjukkan asal: kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya
  • ebsoft: 1. 1) origin, source. 2) beginning, cause. 2. 1) provided that, as long as. 2) do s.t. for no good reason other than just to do it. 3) just be able to do the most important, basic thing and no more.
  • gkamus: 1. 1) origin, source. 2) beginning, cause. 2. 1) provided that, as long as. 2) do s.t. for no good reason other than just to do it. 3) just be able to do the most important, basic thing and no more.
1asal 1 n keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yg semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke -- nya; 2 a mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yg -- sudah tidak diketahui lagi;

-- ayam pulang ke lumbung, -- itik pulang ke pelimbahan, pb tabiat orang tidak akan berubah; usul menunjukkan -- , pb kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya;

-- mula mula-mula sekali; keadaan (sebab-sebab dsb) yg semula: -- mula pertikaian itu krn salah paham saja; -- usul 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dr ~ nya, dia masih keturunan Raja Mataram; 2 cerita (secara urut dr awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; 3 yg menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya;

ber·a·sal v 1 bermula: peperangan itu ~ dr sengketa perbatasan; 2 bersumber: berita itu dapat dipercayai krn ~ dr pihak resmi; 3 bertempat asal (dibuat, dilahirkan, dsb): barang-barang yg ~ dr Jepang terdapat di mana-mana; dia ~ dr Jawa Timur; 4 keturunan: dia ~ dr orang baik-baik;

meng·a·sal·kan v memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula

2asal p 1 dng syarat; apabila: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres; 2 pokoknya; yg penting: biar lambat -- selamat;

asal·kan p dng syarat

3asal a cak sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan -- saja, ikutilah petunjuk yg ada;

asal-asal·an a sebarang; seenaknya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
21. dosa asal original sin asal; dosa Politik Pusba
22. etiologi; asal-usul etiology asal; etiologi; usul Sastra Pusba
23. garis data asal line of original data asal; data; garis Pendidikan Pusba
24. hukum asal hukm al-asl asal; hukum Agama Islam Pusba
25. ilmu filsafat tentang asal epistemology asal; filsafat; ilmu; tentang Kedokteran Pusba
26. keluarga asal; keluarga induk stem family asal; induk; keluarga Antropologi Pusba
27. kembali ke asal origin, return to the asal; ke; kembali Filsafat Pusba
28. muka air tanah; air hujan asal water table phreactic surface air; asal; hujan; muka; tanah Pertambangan Pusba
29. negara asal state of origin asal; negara Hukum DS
30. negara asal country of origin asal; negara Ekonomi Pusba
31. negeri asal native country asal; negeri Biologi Pusba
32. negeri asal country of origin asal; negeri *Umum* Pusba
33. nilai asal default value asal; nilai Teknologi Informasi Pusba
34. pelengkap protein asal hewan protein supplements of animal origin asal; hewan; pelengkap; protein Peternakan Pusba
35. penggugat asal original plaintiff asal; penggugat Hukum DS
36. penyakit asal-air water-borne disease air; asal; penyakit Kimia Pusba
37. prinsip asal origin principle asal; prinsip Ekonomi Pusba
38. produk asal surimi surimi based product asal; produk; surimi Perikanan Pusba
39. pusat asal-usul centre of origin asal; pusat; usul Biologi Pusba
40. rute asal default route asal; rute Teknologi Informasi Pusba

asah asih asuh ~ asah terampil ~ asahan ~ asai ~ asak ~ asal ~ asal mula ~ asal usul ~ asal-asalan ~ asali ~ asalkan