asong

Verba (v)

  1. mengasong
KBBI III
asong, meng·a·song v mengasongkan;

meng·a·song·kan v menjual dng menyodor-nyodorkan sesuatu (msl barang dagangan dng harapan agar dibeli);

peng·a·song n orang yg mengasong atau mengasongkan;

peng·a·song·an v proses, cara, perbuatan mengasong atau mengasongkan
asmarandana ~ asnad ~ aso ~ asoi ~ asonansi ~ asong ~ asortimen ~ asosial ~ asosiasi ~ asosiasi tanah ~ asosiatif