aurikularia

Nomina (n)

  1. larva sebangsa mentimun laut, kelas Holothuroides, yang hidup bebas berenang
KBBI III
au·ri·ku·la·ria n larva sebangsa mentimun laut, kelas Holothuroides, yg hidup bebas berenang
aur kuning ~ aur licin ~ aura ~ aural ~ aurat ~ aurikularia ~ aurora ~ aurora australis ~ aurora borealis ~ aurum ~ aus