awam

Adjektiva (adj)

  1. umum; am; kebanyakan; biasa; tidak istimewa

Nomina (n)

  1. orang kebanyakan; orang biasa (bukan ahli, bukan rohaniwan, bukan tentara)
KBBI III
  • ebsoft: 1 common, general. 2 lay, nonexpert.
  • gkamus: 1 common, general. 2 lay, nonexpert.
awam 1 a umum; am; kebanyakan; biasa; tidak istimewa; 2 n orang kebanyakan; orang biasa (bukan ahli, bukan rohaniwan, bukan tentara);

meng·a·wam·kan v 1 mengumumkan; menyampaikan; (me-nyiarkan dsb) kpd orang banyak; 2 mengutarakan; menganjurkan; mengusulkan;

ke·a·wam·an n perihal awam: ~ bangsa kita di bidang teknologi canggih, kini semakin mengecil dng dapatnya menguasai teknologi kedirgantaraan;

peng·a·wam n penganjur: ia bertindak sbg ~ penanaman padi unggul
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. kepemilikan umum; kepemilikan publik; kepemilikan awam public ownership awam; kepemilikan; publik; umum Politik Pusba
2. korporasi awam; perusahaan awam public corporation awam; korporasi; perusahaan Politik Pusba
3. nasihat awam lay advice awam; nasihat Farmasi Pusba
4. pelayan awam lay minister awam; pelayan *Umum* SM
5. perawat awam lay careers awam; perawat Farmasi Pusba
6. sistem rujukan awam lay referal system awam; rujukan; sistem Farmasi Pusba

  • 1 - 6 dari 6 entri

awak udara ~ awal ~ awal larva ~ awalan ~ awalengas ~ awam ~ awamineral ~ awan ~ awan air ~ awan air terjun ~ awan bakaran