azam

Nomina (n)

  1. (Mk) tujuan; cita-cita; maksud: sisa umurnya hanya diisi dengan satu -- , yaitu beribadah khusyuk

Adjektiva (adj)

  1. (kl) teramat mulia
KBBI III
  • ebsoft: 1 highly respected. 2 intention.
  • gkamus: 1 highly respected. 2 intention.
1azam kl a teramat mulia

2azam Mk n tujuan; cita-cita; maksud: sisa umurnya hanya diisi dng satu -- , yaitu beribadah khusyuk;

ber·a·zam v bermaksud; bertujuan: Pemerintah ~ hendak meneruskan rancangan pembangunan itu;

meng·a·zam·kan v memaksudkan; berniat akan;

ke·a·zam·an n maksud: perdana menteri mengulangi ~ kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara
ayut-ayutan ~ azab ~ azab sengsara ~ azal ~ azali ~ azam ~ azamat ~ azan ~ azemat ~ azeotrop ~ azimat