bapa

Nomina (n)

  1. orang laki-laki yang dipandang sebagai orang tua
  2. bapak
  3. (Kat) sebutan untuk Allah
KBBI III
Sinonim
n: ayah; bapak
Gabungan kata
n: bapa Suci
  • ebsoft: father
ba·pa n 1 orang laki-laki yg dipandang sbg orang tua; 2 bapak; 3 Kat sebutan untuk Allah;

-- Suci sebutan bagi pemimpin tertinggi umat Katolik; Sri Paus di Roma
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. bapa angkat adoptive father angkat; bapa Antropologi Pusba
2. bapa angkat adoptive father angkat; bapa Sosiologi Pusba
3. bapa asuh; bapa angkat foster father angkat; asuh; bapa Sosiologi Pusba
4. bapa mertua father-in-law bapa; mertua Antropologi Pusba
5. bapa mertua father-in-law bapa; mertua Sosiologi Pusba
6. pendidikan ibu bapa parent education bapa; ibu; pendidikan Sosiologi Pusba
7. purata tinggi ibu bapa mid-parental height bapa; ibu; purata; tinggi Kedokteran Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

banyu ~ banyun ~ banzai ~ bao ~ bap ~ bapa ~ bapa Suci ~ bapak ~ bapak ayam ~ bapak badari ~ bapak bangsa