basmi

Verba (v)

  1. membasmi
KBBI III
  • ebsoft: mem-basmi 1 exterminate (rodents, etc.). 2 eradicate, root out, eliminate (crime, etc.). 3 burn off, clear by burning.
  • gkamus: mem-basmi 1 exterminate (rodents, etc.). 2 eradicate, root out, eliminate (crime, etc.). 3 burn off, clear by burning.
bas·mi v, mem·bas·mi v 1 membakar sampai habis: ia sedang - rumput ilalang yg kering; 2 memberantas; memusnahkan: petugas negara berhasil - penjahat; peraturan itu dibuat untuk - penyelundupan;

ter·bas·mi v dapat dibasmi; habis dibasmi;

pem·bas·mi n 1 orang yg membasmi; 2 alat untuk membasmi;

pem·bas·mi·an n 1 proses, cara, perbuatan membasmi; 2 pemberantasan; pembinasaan; pemusnahan; 3 pembakaran habis-habis
basit ~ baskara ~ baskat ~ basket ~ baskom ~ basmi ~ baso ~ basoka ~ bastar ~ basuh ~ basuh lantai