beperkara

Verba (v)

  1. mempunyai perkara atau urusan; berurusan: pada waktu ini ia sedang ~ dengan polisi
KBBI III

Kata Dasar

perkara

benzol ~ beo ~ beol ~ bepercikan ~ bepergian ~ beperkara ~ ber -- an ~ ber- ~ bera ~ berabad-abad ~ berabang