berazam

Verba (v)

  1. bermaksud; bertujuan: Pemerintah ~ hendak meneruskan rancangan pembangunan itu
KBBI III

Kata Dasar

azam

berayah ~ berayal-ayalan ~ berayun ~ berayun-ayun ~ berayun-ayun kaki ~ berazam ~ berbabil ~ berbadai ~ berbadan ~ berbadan dua ~ berbadi