berhubungan

Verba (v)

  1. bersangkutan (dengan); ada sangkut pautnya (dengan); bertalian (dengan); berkaitan (dengan): penahanan itu ~ dengan peristiwa pembunuhan baru-baru ini
  2. bertemu (dengan); mengadakan hubungan (dengan): ia sudah ~ langsung dengan kepala kantor
  3. bersambung: bejana-bejana itu ~ sehingga tinggi permukaan air yang ada di dalamnya sama
  4. tukar-menukar atau beri-memberi (kabar, pikiran, dsb) dengan perantaraan telepon, surat-menyurat, dsb: sekarang kita sudah dapat ~ langsung dengan sanak saudara kita di Eropa
KBBI III

Kata Dasar

hubung

  • ebsoft: 1 related to s.t. 2 get in touch, be in contact.
  • gkamus: 1 related to s.t. 2 get in touch, be in contact.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. berhubungan connected berhubungan Hukum DS
2. berhubungan connected berhubungan Hukum DS
3. berhubungan communicate berhubungan Matematika Pusba
4. kelas berhubungan communicating class berhubungan; kelas Matematika Pusba
5. perusahaan relasional; perusahaan berhubungan relational enterprise berhubungan; perusahaan; relasional Politik Pusba
6. skema sekuensi berhubungan dengan belajar learning-related sequencing scheme belajar; berhubungan; dengan; sekuensi; skema Pendidikan Pusba
7. skema sekuensi berhubungan dengan dunia world-related sequencing scheme berhubungan; dengan; dunia; sekuensi; skema Pendidikan Pusba
8. tidak berhubungan langsung not directly related berhubungan; langsung; tidak Hukum DS

  • 1 - 8 dari 8 entri

berhitung ~ berhoki ~ berhormat ~ berhormat-hormat ~ berhubung ~ berhubungan ~ berhujan ~ berhujan-hujan ~ berhukum ~ berhulu ~ berhulukan