berlekas-lekas

Adverbia (adv)

  1. berburu-buru; tergesa-gesa: kerja dengan ~ memperoleh hasil yang kurang baik
KBBI III

Kata Dasar

lekas

berlebih-lebihan ~ berlebihan ~ berlecah ~ berlegung ~ berleha-leha ~ berlekas-lekas ~ berlekas-lekasan ~ berlekat ~ berlekat-lekat ~ berlekatan ~ berlekuk