bermula

Verba (v)

  1. ada mulanya (awalnya): Tuhan yang tiada - dan tiada berakhir
  2. bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dari): perkelahian itu - kesalahpahaman kecil belaka

Adverbia (adv)

  1. pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yang - mendirikan sekolah partikelir di sini
  2. mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi seperti -
  3. pertama-tama yang akan diceritakan; sebermula: - maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu
KBBI III

Kata Dasar

mula

bermuka tebal ~ bermuka tembok ~ bermuka-muka ~ bermukah ~ bermukim ~ bermula ~ bermula-mula ~ bermuluk-muluk ~ bermulut ~ bermulut asin ~ bermulut besar