berpadanan

Verba (v)

  1. berimbang (dengan); sebanding (dengan): upahnya tidak ~ dengan tenaga yang dikeluarkannya
  2. menyesuaikan pendapat; bermufakat; berembuk: mereka ~ sebelum mengambil keputusan
KBBI III

Kata Dasar

padan

  • ebsoft: harmonize, go together (e.g. colors), be commensurate.
  • gkamus: harmonize, go together (e.g. colors), be commensurate.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. berpadanan matched berpadanan Fisika Pusba
2. berpadanan dengan correspond to berpadanan; dengan Matematika Pusba
3. contoh berpadanan matched samples berpadanan; contoh Matematika Pusba
4. impedans berpadanan matched impedance berpadanan; impedans Fisika Pusba
5. T bastar berpadanan; T hibrid berpadanan matched hybrid tee T; bastar; berpadanan; hibrid Fisika Pusba

  • 1 - 5 dari 5 entri

berpacaran ~ berpacek ~ berpacu ~ berpada-pada ~ berpadan ~ berpadanan ~ berpadang ~ berpadang luas ~ berpadi ~ berpadu ~ berpadu-padu