berpunuk

Verba (v)

  1. mempunyai punuk
KBBI III

Kata Dasar

punuk

berpuluh-puluh ~ berpulun-pulun ~ berpumpun ~ berpumpun abu ~ berpuntal-puntal ~ berpunuk ~ berpunya ~ berpupuh ~ berpupur ~ berpuput ~ berpura-pura