bersampiran

Verba (v)

  1. mempunyai sampaian atau gantungan
  2. mempunyai sampiran: pantun adalah bidal yang -
KBBI III

Kata Dasar

sampir

bersambutan ~ bersampan ~ bersampan-sampan ~ bersamping ~ bersampingan ~ bersampiran ~ bersamplok ~ bersampuk ~ bersampul ~ bersanak ~ bersanat