bersyarikat

Verba (v)

  1. bersama-sama (bersekutu, bermufakat, bergabung) mendirikan sesuatu
  2. bersekutu; berkawan; bersahabat
KBBI III

Kata Dasar

syarikat

bersuten ~ bersyahadat ~ bersyair ~ bersyarah ~ bersyarat ~ bersyarikat ~ bersyubhat ~ bersyukur ~ bertabiat ~ bertabir ~ bertablig