bertali

Verba (v)

  1. memakai tali; ada talinya: bungkusan yang ~ merah itu kepunyaanku
  2. (ki) sudah bertunangan: gadis itu sudah ~
KBBI III

Kata Dasar

tali

  • bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing: ada tanda (bukti) yang jelas atau yang boleh dipegang teguh
  • diberi bertali panjang: diberi kebebasan yang seluas-luasnya; dibiarkan berbuat sesuka hatinya:
  • tergantung tidak bertali: perempuan yang tidak diurus lagi oleh suaminya, tetapi tidak dapat meminta cerai
  • ebsoft: equipped with a rope, with a rope attached.
  • gkamus: equipped with a rope, with a rope attached.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. mikrofon bertali lanyard microphone bertali; mikrofon Komunikasi Massa Pusba
2. susu bertali ropy milk bertali; susu Peternakan Pusba
3. susu bertali stringly milk bertali; susu Peternakan Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

bertakwa ~ bertakziah ~ bertala-tala ~ bertalah-talah ~ bertalaran ~ bertali ~ bertali darah ~ bertali-tali ~ bertalian ~ bertalu-talu ~ bertalun