bertali darah

Verba (v)

  1. berkerabat; seketurunan
KBBI III

Kata Dasar

bertali; darah; tali

bertakziah ~ bertala-tala ~ bertalah-talah ~ bertalaran ~ bertali ~ bertali darah ~ bertali-tali ~ bertalian ~ bertalu-talu ~ bertalun ~ bertalun-talun